Опорний конспект учня до теми “Види та типи мислення” (“Риторика”) з української мови за професійним спрямуванням


Під час уроку для кращої структуризації теоретичного матеріалу та під час роботи з книгою учням пропонується оформляти опорні конспекти. Дається таблиця із ключовими поняттями, а учні повинні доповнити необхідною інформацією, наприклад, визначеннями та власними коментарями.

Такий спосіб ведення конспекту є зручним, не вимагає детальних записів, не забирає багато часу і дозволяє стисло та концентровано нотувати саме те, що учень вважає за потрібне саме йому. Крім того, працюючи з книгою та іншими джерелами, учні застосовують критичне мислення, свідомо працюють із інформацією, перевіряють її.

За посиланням ТУТ ви можете завантажити опорний конспект.

А нижче можна переглянути цю пропозицію:

Коментувати