Методична комісія суспільно-гуманітарного циклу


2013-2019 роки роботи

Знайомимось :)))

МЕТОДИЧНА КОМІСІЯ СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО ЦИКЛУ

Методична тема комісії:

“Створення сучасного предметного інформаційного простору з метою реалізації цілей нової школи щодо компетентнісного навчання”

Борисенко Наталія Володимирівна

Голова МК суспільно-гуманітарного циклу

Викладач української мови та літератури

Категорія: вища кваліфікаційна категорія

Педагогічне звання: викладач – методист

Стаж роботи: 21 рік

Методична тема: Створення інформаційно-комунікаційного середовища для учнів і педагогів з метою формування життєвих компетентностей

Склад комісії:

  1. Викладач англійської мови. Стаж роботи: 13 років. Категорія: І кваліфікаційна категорія. Методична тема: Застосування Internet-ресурсів на уроках англійської мови з метою формування життєвих компетентностей учнів.
  2. Викладач історії. Стаж роботи: 2 роки. Категорія: кваліфікаційна категорія – спеціаліст. Методична тема: Проектні технології на уроках історії України з метою формування конкурентноспроможності учнів.
  3. Викладач економіки. Стаж роботи: 38 років. Категорія: вища кваліфікаційна категорія. Педагогічне звання: викладач – методист. Методична тема: Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій з метою підвищення фінансової грамотності кваліфікованих робітників.

 


Протягом 2013-2017 років наша комісія працювала над методичною темою “Формування компетентного учня через підвищення професійної майстерності педагогів в контексті сучасних освітніх і виробничих технологій”. Був вироблений алгоритм дій з реалізації поставленої мети. Майже всі етапи було пройдено, опрацьовано і виконано поставлені задачі. Але в зв’язку із реорганізацією і створенням на базі нашого ліцею нового навчального Центру змінилась методична тема закладу, а отже – і нашої МК, а деякі моменти залишились, здається, недовиконаними. Але! Усе, чого ми навчились, і матеріали, які створили і розробили, випробували та впровадили, стали природньою базою для нашої нової методичної теми. Тож, нехай ми і не встигли випустити альманах із досвіду роботи МК, але алгоритм виявився дієвим. І тут ми ним хочемо поділитись.


2017-2019 роки

МЕТОДИЧНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ІННОВАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Записів не знайдено.